ร่วมบริจาคผ่านมูลนิธิทีทีบี
เพื่อส่งมอบให้ 3 มูลนิธิในสัดส่วนที่เท่ากัน

ช่วยเหลือน้อง ๆ ในมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม และโครงการไฟ-ฟ้า ภายใต้มูลนิธิทีทีบี โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ

เลือกรูปแบบการชำระเงิน
  • บริจาคเงินผ่าน QR Code ด้วย Mobile Banking ของ
    ธนาคารของคุณ

    กรณีบริจาคผ่าน QR Code ในโครงการ e-Donation ข้อมูลการบริจาคของคุณจะถูกจัดส่งไปที่กรมสรรพากรอัตโนมัติ ท่านไม่จำเป็นต้องขอใบเสร็จลดหย่อนภาษี

  • บริจาคเงินผ่าน บัตรเครดิต/บัตรเดบิต

    หากท่านต้องการใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี ทีมงานจะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ภายในปีภาษี