logo

ชวนคุณทุกคนมาร่วม
วิ่งเพื่อเปลี่ยน
กิโลเมตรของคุณ...
เป็นกิโลยิ้มให้น้อง

วิ่งสะสมระยะ
พิชิต! 3 กิโลยิ้ม

ทีทีบี สมทบเงินบริจาคเพิ่ม 1,000,000 บาท

อีก 18,443 กิโลเมตร จะถึงกิโลยิ้มที่ 3

สมัครวิ่ง Virtual Run และส่งผลการวิ่งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของก้าวแห่งการเปลี่ยนแปลง

run

กิโลยิ้มที่ 1 50,000 กม.

ทีทีบี สมทบ
300,000 บาท
กิโลยิ้มที่ 1

กิโลยิ้มที่ 2 100,000 กม.

ทีทีบี สมทบรวม
600,000 บาท
กิโลยิ้มที่ 1

กิโลยิ้มที่ 3 150,000 กม.

ทีทีบี สมทบรวม
1,000,000 บาท
กิโลยิ้มที่ 1
ส่งผลวิ่ง

ยอดเงินบริจาคทั้งหมด

ยอดบัตรวิ่ง รวมเงินบริจาค

ยอดซื้อบัตรวิ่ง รวมเงินบริจาค
2,925,164 บาท

+
ยอดบัตรวิ่ง รวมเงินบริจาค

ทีทีบี สมทบ
600,000 บาท

=
ยอดบัตรวิ่ง รวมเงินบริจาค

ยอดบริจาคทั้งหมด
3,525,164 บาท
27/11/2022

ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วม
ในการช่วยเหลือให้น้อง ๆ ยิ้มได้อีกครั้ง

You can…
Make REAL Change

ที่มาของโครงการ

ttb | Eastspring parkrun 2022 งานวิ่งที่ชวนทุกคนมาร่วมกัน Make REAL Change หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายให้กับสังคมและผู้คนรอบตัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

งานวิ่งที่จะชวนคุณมาเปลี่ยน... ให้น้อง ๆ มีรอยยิ้มได้อีกครั้ง

โดยรายได้จากงานวิ่งและเงินบริจาค ไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ นำไปช่วยเหลือเด็ก ๆ ในมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม และมูลนิธิทีทีบี

ร่วมวิ่ง Virtual Run

สมัครวิ่งสะสมระยะแบบ Virtual Run ได้ตั้งแต่ 4 ต.ค. – 30 พ.ย. 65 (ร่วมส่งผลวิ่งได้ถึง 30 พ.ย. 65) เมื่อส่งผลวิ่งคุณจะได้รับเหรียญที่ระลึกหลังจากจบกิจกรรม

  • บัตรวิ่งปกติ รวมเสื้อวิ่ง ราคา 600 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
  • บัตรวิ่ง VIP รวมเสื้อวิ่ง และของที่ระลึก ราคา 2,000 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
วันในการจัดส่งเสื้อวิ่ง และของที่ระลึกทางผู้จัดงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

วิ่งเพื่อเปลี่ยนกิโลเมตรของคุณ... เป็นกิโลยิ้มให้น้อง

รวมพลังนักวิ่งทุก ๆ 50,000 กิโลเมตร = 1 กิโลยิ้ม
พิชิต! 3 กิโลยิ้ม ทีทีบี สมทบเงินบริจาคเพิ่ม 1 ล้านบาท

ร่วมบริจาค

ร่วมบริจาคได้ตั้งแต่ 4 ต.ค. – 30 พ.ย. 65
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้น้อง ๆ กลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้ง

ค่าบัตรวิ่ง และเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

เสื้อและเหรียญ

เสื้อ

ของที่ระลึกบัตร VIP

ผ้าบัพ
run

ร่วมวิ่ง Virtual Run

สมัครวิ่งสะสมระยะได้ตั้งแต่ 4 ต.ค. – 30 พ.ย. 65

มาวิ่งเพื่อเปลี่ยนกิโลเมตร
ของคุณ... เป็นกิโลยิ้มให้น้อง ๆ
ด้วยกัน

ซื้อบัตรวิ่ง
child

ร่วมบริจาค

ผ่านมูลนิธิทีทีบี เพื่อส่งมอบให้ 3 มูลนิธิในสัดส่วนที่เท่ากัน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ นำไปช่วยเหลือ ดูแลและพัฒนาเยาวชนไทย เติมเต็มโอกาสที่หายไป...ให้น้อง ๆ กลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้ง

  • มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ช่วยให้น้อง ๆ ที่ป่วยได้กลับมาแข็งแรง และยิ้มได้อีกครั้ง
  • มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ให้น้อง ๆ ที่ขาดโอกาสได้รับความเท่าเทียม
  • โครงการไฟ-ฟ้า ภายใต้มูลนิธิทีทีบี ให้น้อง ๆ ในชุมชนได้จุดประกายความคิด และทักษะ

ยอดเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ร่วมบริจาค

ข่าวสารกิจกรรม

แชร์รอยยิ้มของคุณ

#RunForChange #วิ่งเพื่อเปลี่ยน #กิโลยิ้ม #ttb #eastspring #parkrun2022

ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
ig
hand

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะเปลี่ยน...ให้น้อง ๆ
มีรอยยิ้มได้อีกครั้ง